Oncorevalidatie

Kanker is een ernstige ziekte en de gevolgen ervan zijn meestal niet gering. Dankzij verbeterde diagnostiek en behandelingen neemt de overlevingskans steeds verder toe.

Door intensieve behandeling krijgen patiënten en ex-patiënten vaak te maken met langdurige en soms blijvende gevolgen van hun ziekte, zoals bijvoorbeeld: vermoeidheid, gebrek aan levenslust, zich psychisch en lichamelijk niet goed voelen. Door deze aspecten en door de toegenomen aandacht voor de kwaliteit van leven, neemt het belang van nazorg en begeleiding toe. Deze begeleiding kan tijdens en na het beëindigen van het oncologische behandeltraject plaatsvinden.

Onze collega Nynke de Weerd is op dit vlak gespecialiseerd en geeft de oncorevalidatie bij ons in de praktijk en in de trainingszaal van het Shape All-in centre om u zo optimaal mogelijk te kunnn begeleiden.
Deze training is een combinatie van lichaamstraining en het mentaal weerbaarder maken.

Bij haar kunt u ook terecht voor advies, (personal) training en begeleiding in alle fases van de ziekte. Dit kan op de praktijk maar indien noodzakelijk ook bij u thuis. 

Het programma:

Chemotherapie gaat vaak gepaard met pijn, stug/trekkend littekenweefsel, verminderde fysieke fitheid en spierkracht, een toename in vermoeidheid en spanningsklachten. Steeds meer onderzoeken geven aan dat lichamelijke beweging tijdens chemotherapie kan bijdragen aan het verminderen of reduceren van deze problemen. Dit wordt inmiddels ook erkend door zorgverzekeraars.

Het programma bestaat uit twee keer per week trainen, gedurende de chemotherapie, radiotherapie en vervolg daarop, onder gespecialiseerde begeleiding. 

Bij de aanvang wordt de conditie bepaald, zodat er een programma op maat kan worden opgesteld. In het individuele trainingsprogramma, waarin stapsgewijs wordt opgebouwd, zijn de volgende onderdelen opgenomen:

  • conditieopbouw met fitnessapparatuur ( bijv. fietsen, loopband, roeien, grondoefeningen);
  • ontspanningsoefeningen;
  • opbouwen van kracht met fitnessapparatuur, maar ook oefeningen in de vrije ruimte;
  • zo nodig oefeningen die thuis gedaan kunnen worden.

Tussentijds en aan het einde van het programma wordt de conditie opnieuw gemeten en wordt het effect van de training bepaald.

Vergoeding

Oncologische revalidatie wordt vanaf 1 januari 2018 vergoed uit de basisverzekering. 

Hierbij gelden wel een aantal voorwaarden. Is de fysiotherapie die je nodig hebt onderdeel van de revalidatie en voorgeschreven door een arts? Dan worden de kosten volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

Is het de wens van de patiënt zelf? Bijvoorbeeld om zich fitter te voelen? Dan valt de revalidatie niet onder de basisverzekering. De kosten zullen dan worden vergoed vanuit een aanvullende verzekering voor fysiotherapie.