Landelijke Database Fysiotherapie

In-Shape Fysiotherapie wil de kwaliteit van haar zorg continue blijven verbeteren. Daarom nemen wij deel aan een kwaliteitstraject van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Bij het intakegesprek, met een van onze fysiotherapeuten, vragen wij u toestemming voor gebruik en opname van enkele persoonlijke gegevens ten behoeve van de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). Daarmee helpt u direct mee aan constante verbetering van onze fysiotherapeutische zorg. Dank hiervoor! In deze informatiebrief leggen we uit welke gegevens er worden gebruikt en wat hiermee precies gebeurt.

Welke gegevens worden gebruikt?

Uw naam en contactinformatie zijn niet relevant voor ons onderzoek naar de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg. Deze gegevens worden dan ook niet doorgegeven aan de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). De gegevens die wél van belang zijn worden geanonimiseerd doorgegeven. Uw privacy blijft hiermee gewaarborgd. De gegevens die we verzamelen zijn:
– Geboortejaar
– Geslacht
– Zorgverzekeraarscode (UZOVI)
– Behandelgegevens (o.a. klacht waarvoor u wordt behandeld, de soort behandeling en de tijdsduur van de behandeling)

Waarom zijn deze gegevens belangrijk?

Uw fysiotherapeut wil optimale zorg leveren. Om te bepalen wat de effectiviteit van zijn behandelingen is, worden bovengenoemde gegevens gebruikt om vergelijkingen te maken met landelijke gemiddelden. Op basis van deze vergelijking bepaalt uw fysiotherapeut welke verbeteringen mogelijk zijn. Deze verbeteringen resulteren in hogere kwaliteit van de zorg die hij aan u levert.

Hoe werkt het?

Uw fysiotherapeut houdt een elektronisch patiëntendossier (EPD) van u bij. In uw dossier staat bijvoorbeeld wat uw medische klacht is, hoe en wanneer u behandeld wordt en de voortgang van uw behandeling. Als u, via uw fysiotherapeut, toestemming geeft worden uit uw dossier enkele gegevens (zie punt 1) verzameld. Deze gegevens worden verstuurd naar de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) van het KNGF. Deze gegevens worden door onderzoekers van IQ Healthcare gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van fysiotherapeutische behandelingen.

Welke partijen zijn betrokken?

De LDF is een beveiligde database. Onbevoegden hebben geen toegang tot deze database. De partijen die toegang hebben tot de LDF zijn:
– Mediquest zorgt, in opdracht van het KNGF, voor de verzameling van de gegevens.
– ZorgTTP zorgt voor de versleuteling van de persoonsgegevens.
– IQ Healthcare voert het wetenschappelijk onderzoek uit in opdracht van KNGF en heeft daarom toegang tot de gegevens uit de LDF.
– De beroepsvereniging voor fysiotherapeuten KNGF is eigenaar van de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) en van de gegevens die hierin staan.

IQ Healthcare en Mediquest zijn gerenommeerde en betrouwbare partijen. Het KNGF heeft de afspraken, conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), met deze partijen in overeenkomsten vastgelegd.

Hoe veilig zijn de gegevens?

Omdat geen persoonsgegevens worden verzameld is uw anonimiteit gewaarborgd.

Intrekken van de toestemming

Mocht u uw toestemming voor het verstrekken van gegevens willen intrekken, dan kunt u dit aangeven bij uw fysiotherapeut.

Heeft u vragen?

Stel deze gerust aan uw fysiotherapeut. Hij of zij kan uw vragen beantwoorden. Deze informatie treft u tevens aan op:  www.landelijkedatabasefysiotherapie.nl